آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۷

بانک خازنی

بانک خازنی چیست؟ انواع بانک خازنی برای کنترل عامل PF و کاهش بار بر روی ترانسفورماتور، و سپس بر روی شبکه نصب می شوند. انواع بانک خازنی در سمت کاربر نصب شده اند تا نوسانات ولتاژ نیز کنترل شود. یک بانک خازنی گروهی از چندین خازن از همان رتبه است که به صورت سری یا […]